Serveis de vigilància

Informació serveis de vigilància i protecció

 

Serveis de seguretat, vigilància i protecció, SEHUR, SA

SEHUR, SA és una empresa dedicada a la SEGURETAT, VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ des de 1986 registrada a la Direcció General de la Seguretat de l'Estat amb el número 968.

La nostra central està situada a Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona). En aquesta hi ha els departaments que contribueixen al bon funcionament de l'empresa, com gerència, administració i comercials a més de ser també el centre de recepció d'alarmes, pel que disposem durant 24 hores, tots els dies de l'any, del personal qualificat per atendre les necessitats dels nostres clients i dels serveis contractats.

Oferim:
 • Serveis de seguretat estàtics amb Vigilants de Seguretat.
 • Serveis de seguretat estàtics amb Vigilants de Seguretat amb arma.
 • Serveis de seguretat amb patrulles mòbils (polígons, urbanitzacions, etc.) amb vehicle inclòs.
 • Central receptora d'alarmes.
 • Assessorament en sistemes d'alarmes de tot tipus.
 • Serveis d'Auxiliar/Controlador i altres prestacions, mitjançant COYMA, SA: entitat adjunta a SEHUR, SA

 

 

Sistemes de vigilància i central receptora d'alarmes a Mollet

Tots els nostres serveis estan coberts per personal de reforç per suplir les possibles absències que puguin impedir que algun dels nostres treballadors realitzi el seu treball, per tant l'empresa contractant no s'ha de preocupar en absolut de les possibles faltes d'assistència. En tot moment, SEHUR, SA s'encarregarà de solucionar aquests problemes.

El cost d'un servei dependrà de diversos factors que condicionen la tarifa a aplicar, com ara:

 • Nombre d'hores diàries a realitzar i torns a cobrir
 • Assiduïtat: diari o esporàdic
 • Durada del contracte
 • Ubicació, etc.

Conegudes aquestes dades, els facilitarem la nostra millor oferta, no dubteu a contactar amb SEHUR S.A.

 

Personal de servei: vigilants de seguretat

Disposem de vigilants de seguretat amb permís per portar armes (depenent del lloc on exerceixi el servei i requeriments, havent autoritzar el departament de Seguretat Privada de la Generalitat de Catalunya.)

 • El vigilant de seguretat podrà exercir, entre altres, les següents funcions:
 • Exercir la vigilància i protecció de béns, mobles i immobles, així com la protecció de les persones que puguin trobar-se en els mateixos.
 • Efectuar controls d'identitat en l'accés a l'interior d'immobles determinats, sense que en cap cas puguin retenir la documentació personal.
 • Evitar la comissió d'actes delictius o infraccions en relació amb l'objecte de la seva protecció.
 • Posar immediatament a disposició dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat els delinqüents, en relació amb l'objecte de la seva protecció, així com els instruments, efectes i proves dels delictes.

 

Els nostres vigilants de seguretat disposen de les següents característiques generals:

 • Posseir l'aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per a l'exercici de les respectives funcions.
 • No tenir antecedents penals.
 • Haver superat les proves que acreditin els coneixements i la capacitació necessaris per a l'exercici de les respectives funcions, prèvia assistència i formació en acadèmies i centres homologats pel Ministeri de l'Interior.
 • Realitzar periòdicament cursets de reciclatge específics per a vigilants de seguretat per tal d'obtenir una contínua formació a la nostra plantilla.

 

Procediment a seguir pel personal de vigilància

El nostre personal de vigilància seguirà el procediment general d'actuació si no s'ha indicat cap instrucció específica:

La nostra central base estarà en servei durant les 24 hores de tots els dies de l'any, pel personal capacitat per assessorar, recolzar i auxiliar l'actuació dels vigilants a més de ser la nostra central receptora d'alarmes dels sistemes de seguretat d'instal·lacions que vigilem.

   

   

  Vigilants de seguretat

  Inspeccions

  SEHUR, SA efectuarà inspeccions de control de forma imprevista, per a una millor prestació del servei de vigilància. Aquestes inspeccions, es duran a terme pel cap de seguretat, cap de serveis, inspectors o supervisors destinats a aquest fi.

Aquestes inspeccions ens ajudaran a millorar els nostres serveis i la relació amb els nostres clients, que hauran de facilitar informació i confiar la seva opinió sobre l'actuació del vigilant o vigilants per a la millora del servei de vigilància. Alhora nostre personal de vigilància estarà en constant comunicació amb els inspectors per consultes o preguntes sobre com procedir, així com informar de les diferents situacions del lloc de treball que li resultin dubtoses.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu navegación y realizar analíticas. Si continúa navegando sin aceptar expresamente, consideraremos que ACEPTA su instalación. Para más información o cambiar su configuración. Política de cookies.

Acepto las cookies en este sitio.