Llicències i assegurances

Llicències i assegurances

SEHUR S.A. disposa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix les conseqüències davant els possibles danys i perjudicis causats involuntàriament a tercers, derivats de l'actuació i negligència del nostre personal de vigilància.

La suma assegurada per a la responsabilitat civil és d'un total de 600.000,00 € per cada sinistre i garanteix la prestació dels serveis realitzats pels vigilants de seguretat i l'explotació de la central receptora d'alarmes. Actualment contractat amb la multinacional asseguradora ACE EUROPEAN GROUP LIMITED.

Serveis de vigilància asseguratsD'altra banda la nostra empresa de vigilància compleix amb les exigències legals com:

  • Assegurança d'accidents per al nostre personal de servei, concertat amb la companyia FIATC MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASEGUROS.
  • Pagaments a la seguretat social. A petició del client podem remetre mensualment una còpia del TC2, ressaltant el personal destinat al seu servei.
  • Llicències expedides per la Direcció General de la Policia autoritzant les activitats exposades.
  • Altres impostos fiscals i administratius.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu navegación y realizar analíticas. Si continúa navegando sin aceptar expresamente, consideraremos que ACEPTA su instalación. Para más información o cambiar su configuración. Política de cookies.

Acepto las cookies en este sitio.